The Adventure of Daughter and Father in Italy 2012 (11/1)

“A beautiful thing never gives so much pain as does failing to hear and see it.”

– Michelangelo –

Pitti Palace and Boboli Garden

Before we  flew out of Bangkok, when my supervisor knew that I was going to Florence, she gave me information of this city. Thank you very much. It was useful.

ก่อนออกเดินทางมา พอหัวหน้ารู้ว่าจะมา Florence ก็ถ่ายเอกสารข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวใน Florence ให้ ต้องขอขอบคุณ เป็นประโยชน์มากค่ะ เพราะงานนี้ทำการบ้านมาน้อยมาก ๆ

After having breakfast at a coffee shop not far from the hotel (The seller was so handsome. My father suspected he was a son of the owner. Even my father said he was so handsome.) , we wnt back to the hotel to talk to a hotel staff. She recommended us to cross the river and then visit many places in another side of the river first, then walk back to the places on another side of river, which was the same side that the hotel was located on. This staff was so kind to give us all information we needed such as buses numbers, distance and time, etc… Thank you once again.

 

 

หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ (คนขายกาแฟหล่อมาก จนพ่อสงสัย หล่อขนาดนี้ทำไมมาขายกาแฟ พร้อมกับตั้งข้อสันนิษฐานว่า อาจจะเป็นลูกเจ้าของร้าน) ก็กลับมาคุยกับพนักงานโรงแรมว่าจะไปไหนก่อนดี พนักงานผู้ใจดี อธิบายว่า สถานที่ท่องเที่ยวอยู่สองฝั่งแม่น้ำ ถ้าเป็นเธอ เธอจะข้ามแม่น้ำไปเที่ยวฝั่งโน้นก่อนแล้วค่อยกลับมาเที่ยวฝั่งเดียวกับที่โรงแรมอยู่ พร้อมบอกรายละเอียดสายรถเมล์และระยะเวลาเดินทางเสร็จสรรพ ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ

We decided to follow her suggestion. The first place we intended to visit was Santo Spirito Church. However, the bus driver might not understand what I told him. So, he dropped us in front of Palazzo Pitti or Pitti Palace. It was okay. This palace was gorgeous and the  Boboli Garden inside the palace was the place you should not miss it.

เราตัดสินใจเชื่อเธอ นั่งรถเมล์ข้ามแม่น้ำไปเที่ยวอีกฝั่งหนึ่งตามคำแนะนำ แล้ววางแผนเดินข้ามสะพานกลับมาเที่ยวต่อ จำได้ว่าตั้งใจจะไปโบสถ์ Santo Spirito ก่อน  แต่คนขับรถเมล์คงไม่เข้าใจเรา ให้เราลงที่ Pitti Palace  หรือ Palazzo Pitti ก่อน แต่ก็ดีเหมือนกัน เพราะเข้าไปแล้วประทับใจเลย

Pitti Palace   นี้เดิมเป็นของนายธนาคารชื่อ Luca Pitti แต่ต่อมาตระกูล Medici ซึ่งรวยและมีอำนาจมาก (เห็นชื่อตระกูลนี้ทั่วเมืองไปหมด confirm ว่ารวยมาก ๆ) ได้เข้ามาซื้อไป ด้านในกว้างใหญ่ และเชื่อมต่อกับ Boboli Garden ซึ่งเราแนะนำว่า ต้องไปให้ได้ เพราะร่มรื่น ต้นไม้เยอะ และสามารถชมวิวที่สวยงามของ Florence ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *