ใครเลยจะเหมือนแม่

“แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารัก
ใครอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือน
จะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือน
จะจากเรือนร้างแม่ก็แต่กาย””

สุนทรภู่
– ขุนช้างขุนแผน –

ทำอย่างไรจะมีความสุข

สุขทุกข์อยู่ที่ใจมิใช่หรือ
ถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุกใส
ถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจ
เราอยากได้ความสุขหรือทุกข์นา

– พระศาสนโศภน แจ่ม จตฺตสลฺโล –

อย่ามัวหลงเพลิน

อันลาภยศสรรเสริญพาเพลินใจ
ยามยิ่งใหญ่สุขใจจริงหยิ่งผยอง
ยามเสื่อมลาภไร้ยศหมดลำพอง
รู้ทำนองโลกธรรมไม่ช้ำใจ

-ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ-

เวียนวน – วนเวียน

เราเกิดมาเวียนวนในสงสาร
แสนช้านานยิ่งนักทุกข์หนักหนา
จนกับมีดีกับชั่วพันพัวมา
เหลือระอาถ้าจะนับอัประมาณ

-ไม่ทราบนามผู้แต่ง-

จำใจจรจำพราก …..จากกัน

“เพิ่งพานพบสบกันพลันพลัดพราก
ไม่อยากจากก็ต้องจากยากผ่อนผัน
จำใจจรจำพรากจำจากกัน
ทุกชีวันเป็นเช่นนี้หนีไม่พ้น”
โดย ธมฺมวฑฺโฒ ภิกขุ

วันไหน จะมีโชค

คนขยันทั้งคืนวัน ไม่ซึมเซา

เรียกว่ามีแต่ละวันนำโชค

จากหนังสือ พุทธศาสนสุภาษิต อมฤตพจนา

โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ดูฤกษ์ ด้วยตนเอง อย่างง่าย

ประพฤติชอบเวลาใด
เวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดี มงคลดี เช้าดี รุ่งอรุณดี

จากหนังสือ พุทธศาสนสุภาษิต อมฤตพจนา

โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ไม่ได้ -ได้

ไม่ได้แต่ชอบธรรมดีกว่า

ถึงได้แต่ไม่ชอบธรรมจะดีอะไร

จากหนังสือ พุทธศาสนสุภาษิต อมฤตพจนา

โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)