About

ReadandSmile.com เป็น blog ส่วนตัวของผู้เขียนและครอบครัว เป็นพื้นที่ที่บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ตามใจคนเขียน โดยหวังว่า งานเขียนต่าง ๆ บน blog นี้ จะทำให้คนที่ read แล้ว smile ได้บ้าง