ปีใหม่ไปไหนดี​: กราบพระบรมเกศาธาตุที่วัดบวรฯ

ใกล้ปีใหม่​ เชิญกันไปกราบพระบรมเกศาธาตุ จากประเทศศรีลังกา ซึ่งมาประดิษฐาน ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร​ เพื่อความเป็นศิริมงคลของชีวิต เปิดให้สักการะทุกวันในเวลา 10.00 – 20.00 น. ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2563

นอกจากจะได้กราบพระบรมเกศาธาตุแล้ว​ ยังเป็นโอกาสได้ชมความงามของทั้งพระตำหนักเพ็ชร​ พระตำหนักจันทร์​ และได้ชมประตูและกำแพงพระนคร​ ที่อยู่ถัดออกไปนิดเดียวอีกด้วย