ใครเลยจะเหมือนแม่

“แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารัก
ใครอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือน
จะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือน
จะจากเรือนร้างแม่ก็แต่กาย””

สุนทรภู่
– ขุนช้างขุนแผน –