ให้อภัย … ไปทำไม

“คนแรกที่ได้ประโยชน์จากการให้อภัยคือ คนที่ให้อภัยเอง”
จากภาพยนตร์: The Dreamseller (O Vendedor de Sonhos)