อย่ามัวหลงเพลิน

อันลาภยศสรรเสริญพาเพลินใจ
ยามยิ่งใหญ่สุขใจจริงหยิ่งผยอง
ยามเสื่อมลาภไร้ยศหมดลำพอง
รู้ทำนองโลกธรรมไม่ช้ำใจ

-ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ-